FM 10

Köpük yapabilen ürün, 

makine ve tezgah temizliği, araç yıkamada

köpük yapma maksatlı kullanılır.