Kemirgen ürünleri

Canlı yakalama tuzağı-Yapışkan plakalı

Mandal fare tuzağı
   Sahte yemli fare ve sıçan tuzağı                          Yemsiz fare tuzağı
   Fare  ve Sıçan yapışkan plakaları-aromalı Kemirgen yem istasyonu